‫ ایجاد شبکه اجتماعی

برای ایجاد یک شبکه اجتماعی شما باید فایل نصب را از منوی دانلود، دانلود کرده و اقدامات اولیه در جهت فراهم سازی سرور برای اجرای فرایند نصب را مهیا کنید.