‫ نسخه نمایشی

این امکان به کاربران داده شده است تا بتوانند تمامی امکانات فراهم شده توسط موتوشاب را به صورت نسخه نمایشی برخط مشاهده کنند. تمامی اطلاعات نسخه نمایشی بعد از گذشت زمانی مشخص حذف شده و اطلاعات از نو ایجاد می‌شوند.

کاربران می‌توانند با وارد شدن به نشانی اینترنتی https://demo.shub.ir، با استفاده از نام کاربری admin و رمز عبور demo، وارد شبکه اجتماعی شده و تمامی امکانات را مشاهده کنند.

نسخه نمایشی

نسخه نمایشی پنل مدیریت

نام کاربری: admin

رمز عبور: demo

مشاهده نسخه نمایشی

نسخه نمایشی

نسخه نمایشی واسط کاربری

نام کاربری: admin

رمز عبور: demo

مشاهده نسخه نمایشی