‫ نصب شاب

صفحات: 1 2 »

سلام

من شاب رو نصب کرده ام اما هیچ گونه گرافیکی ندارم, لطفا راهنمایی فرمایید.

تصویر صفحه اول :

با تشکر

پیوست‌ها:
 
1.png 1.png (9Kb)

سازنده: فاطمه احمدی زمان ایجاد: 20 شهریور 1396 زمان اتمام: 22 شهریور 1396

پاسخ‌ها:

مرتب‌سازی بر اساس
یاسر علیمردانی تیم توسعه
یاسر علیمردانی 20 شهریور 1396

به نظر می‌رسد که دسترسی‌های مورد نیاز به کارگزار Apache داده نشده است. لطفا دسترسی‌های لازم را برای کارگزار Apache خود در تمامی فایل‌ها و پوشه‌های پروژه فراهم کرده تا مشکل شما برطرف شود. در صورتی‌که مشکل برطرف نشد، با ذکر جزئیات میزبان، نسخه php و Apache، در همین موضوع، گزارش دهید.

فاطمه احمدی 20 شهریور 1396

سلام

من  شاب را بر روی Centos نصب کرده ام و

جزئیات نسخه Apache :

httpd.x86_64            2.2.15-59.el6.centos
httpd-devel.x86_64      2.2.15-59.el6.centos
httpd-manual.noarch     2.2.15-59.el6.centos
httpd-tools.x86_64      2.2.15-59.el6.centos

جزئیات php:


php56w.x86_64           5.6.30-1.w6     @‌webtatic
php56w-bcmath.x86_64    5.6.30-1.w6     @‌webtatic
php56w-cli.x86_64       5.6.30-1.w6     @‌webtatic
php56w-common.x86_64    5.6.30-1.w6     @‌webtatic
php56w-gd.x86_64        5.6.30-1.w6     @‌webtatic
php56w-mbstring.x86_64  5.6.30-1.w6     @‌webtatic
php56w-mysql.x86_64     5.6.30-1.w6     @‌webtatic
php56w-opcache.x86_64   5.6.30-1.w6     @‌webtatic
php56w-pdo.x86_64       5.6.30-1.w6     @‌webtatic
php56w-xml.x86_64       5.6.30-1.w6     @‌webtatic

 

یاسر علیمردانی تیم توسعه
یاسر علیمردانی 20 شهریور 1396

دسترسی فایل‌ها رو به صورت بازگشتی برای تمامی فایل‌ها اعمال کردید؟ از چه دستوری برای این کار استفاده کردید؟

فاطمه احمدی 21 شهریور 1396

سلام

برای تمام فایل های زیر مجموعه زیر دستور chmod -r 777  استفاده می شود.

/var/www/html/motoshub

یاسر علیمردانی تیم توسعه
یاسر علیمردانی 21 شهریور 1396

چه مقداری برای متغیر «OW_URL_HOME» در فایل ow_includes/config.php در نظر گرفته‌اید؟

فاطمه احمدی 21 شهریور 1396

سلام

define('OW_URL_HOME', 'http://192.168.45.96/motoshub/');

فاطمه احمدی 21 شهریور 1396

<?php

define('OW_URL_HOME', 'http://192.168.45.96/motoshub/');

define('OW_DB_HOST', 'localhost');
define('OW_DB_PORT', null);
define('OW_DB_USER', 'root');
define('OW_DB_PASSWORD', '539264');
define('OW_DB_NAME', 'motoshubdb');

define('OW_DB_PREFIX', 'ow_');

define('OW_DIR_USERFILES', OW_DIR_ROOT.'ow_userfiles'.DS);
define('OW_DIR_STATIC', OW_DIR_ROOT.'ow_static'.DS);
define('OW_URL_STATIC', OW_URL_HOME.'ow_static/');
define('OW_URL_USERFILES', OW_URL_HOME.'ow_userfiles/');
define('OW_DIR_PLUGINFILES', OW_DIR_ROOT.'ow_pluginfiles'.DS);

define('OW_PASSWORD_SALT', 'UHEMybyZ1w4mARik');

define('OW_DIR_CORE', OW_DIR_ROOT.'ow_core'.DS);
define('OW_DIR_INC', OW_DIR_ROOT.'ow_includes'.DS);
define('OW_DIR_LIB', OW_DIR_ROOT.'ow_libraries'.DS);
define('OW_DIR_UTIL', OW_DIR_ROOT.'ow_utilities'.DS);
define('OW_DIR_PLUGIN', OW_DIR_ROOT.'ow_plugins'.DS);
define('OW_DIR_THEME', OW_DIR_ROOT.'ow_themes'.DS);
define('OW_DIR_SYSTEM_PLUGIN', OW_DIR_ROOT.'ow_system_plugins'.DS);
define('OW_DIR_SMARTY', OW_DIR_ROOT.'ow_smarty'.DS);

define('OW_USE_CLOUDFILES', false);

if ( defined('OW_CRON') )
{
    define('OW_DEBUG_MODE', false);
    define('OW_DEV_MODE', false);
    define('OW_PROFILER_ENABLE', false);
}
else
{
    /**
    * Make changes in this block if you want to enable DEV mode and DEBUG mode
    */

    define('OW_DEBUG_MODE', false);
    define('OW_DEV_MODE', false);
    define('OW_PROFILER_ENABLE', false);
}

یاسر علیمردانی تیم توسعه
یاسر علیمردانی 21 شهریور 1396

وارد فایل ow_log/error.log شده و تمامی مقادیر درون آن را برای ما ارسال نمایید.

همچنین در صورتیکه با inspect مرورگر کروم آشنایی دارید، وارد بخش کنسول شده و در صورت وجود هر گونه خطایی، آن را برای ما ارسال نمایید.

فاطمه احمدی 21 شهریور 1396

فایل error.log درون ow_log موجود نمی باشد و فولدر خالی است.

یاسر علیمردانی تیم توسعه
یاسر علیمردانی 21 شهریور 1396

بر روی صفحه در مرورگر کروم، کلیک راست کرده و وارد گزینه inspect شوید. صفحه باز شده شامل چندین تب بوده که یکی از آن‌ها عنوان «console» دارد. پس از ورود به این صفحه، صفحه رفرش کرده و هرنوشته‌ای که در console نمایش داده می‌شود را برای ما ارسال نمایید.

فاطمه احمدی 21 شهریور 1396

Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
jquery.min.js

Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
base.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
iissecurityessentials.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
jquery.form.min.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
password_strength_meter.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
jquery.form.min.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
jquery-migrate.min.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
sign-in?back-uri=admin:175 Uncaught ReferenceError: $ is not defined
    at sign-in?back-uri=admin:175
sign-in?back-uri=admin:207 Uncaught ReferenceError: $ is not defined
    at sign-in?back-uri=admin:207
sign-in?back-uri=admin:1 This page includes a password or credit card input in a non-secure context. A warning has been added to the URL bar. For more information, see https://goo.gl/zmWq3m.
ow.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
password_strength_meter.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
jquery.jscrollpane.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
iisjalali.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
jquery.mousewheel.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
powered-by-motoshub.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
jquery.jscrollpane.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
iisjalali.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
password_strength_meter.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
iissecurityessentials.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
sign-in?back-uri=admin:269 Uncaught ReferenceError: OW is not defined
    at sign-in?back-uri=admin:269
    at sign-in?back-uri=admin:273
sign-in?back-uri=admin:276 Uncaught ReferenceError: $ is not defined
    at sign-in?back-uri=admin:276
/motoshub/ow_userfiles/plugins/base/favicon.ico Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
password_strength_meter.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
ow.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
base.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
iissecurityessentials.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)

فاطمه احمدی 21 شهریور 1396

با سلام

تصویر inspect

پیوست‌ها:
 
5.png 5.png (79Kb)

یاسر علیمردانی تیم توسعه
یاسر علیمردانی 21 شهریور 1396

خطای مشاهده شده دو حالت را شامل می‌شود:

1- در هنگام نصب، نرم‌افزار دسترسی‌های لازم را جهت کپی فایل‌ها نداشته و برخی فایل‌های پوسته کپی نشدند. (شما باید نرم‌افزار را دوباره با دسترسی‌های کافی به پوشه /www نصب نمایید.)

2- در حال حاضر نیز این دسترسی برای کارگزار وب شما فراهم نشده است.

وارد پوشه /ow_static/themes شده، در این پوشه باید پوشه پوسته خود را مشاهده کرده و تمامی فایل‌های درون آن دسترسی‌های لازم را داشته باشند. فایل‌های درون این پوشه باید همانند پوشه ow_themes باشد.

ویرایش شده توسط یاسر علیمردانی (21 شهریور 1396)
فاطمه احمدی 21 شهریور 1396

بنده مجدد شاب را نصب کردم با اعمال دسترسی کامل, اما هنوز مشکل را دارد .

محتویات ow_static/themes  نیز همانند ow_themes  است.

 

فاطمه احمدی 21 شهریور 1396

  ls -al /var/www/html/motoshub/

total 692
drwxrwxrwx  18 root root   4096 Sep 12 08:44 .
drwxr-xr-x.  5 root root   4096 Sep 12 08:13 ..
-rw-r--r--   1 root root   2913 Jul  8 13:22 captcha.php
-rw-rw-r--   1 root root  38496 Oct 10  2016 CHANGELOG.txt
-rw-r--r--   1 root root   5023 May 28 17:23 e500.php
-rw-rw-r--   1 root root    896 Aug 24  2016 .htaccess
-rw-rw-r--   1 root root   3240 May 23  2016 index.php
-rw-rw-r--   1 root root   4320 May 23  2016 INSTALL.txt
drwxr-xr-x   2 root root   4096 Sep 12 08:23 ow_core
drwxr-xr-x   2 root root   4096 Sep 12 08:23 ow_cron
drwxr-xr-x   8 root root   4096 Sep 12 08:23 ow_iis
drwxr-xr-x   2 root root   4096 Sep 12 08:41 ow_includes
drwxr-xr-x   7 root root   4096 Sep 12 08:23 ow_install_
drwxr-xr-x  15 root root   4096 Sep 12 08:23 ow_libraries
drwxrwxrwx   2 root root   4096 Aug 22 13:35 ow_log
drwxrwxrwx  26 root root   4096 Sep 12 08:43 ow_pluginfiles
drwxrwxrwx  33 root root   4096 Sep 12 08:23 ow_plugins
drwxr-xr-x   4 root root   4096 Sep 12 08:23 ow_smarty
drwxrwxrwx   4 root root   4096 Sep 12 08:23 ow_static
drwxr-xr-x   4 root root   4096 Sep 12 08:23 ow_system_plugins
drwxrwxrwx   3 root root   4096 Sep 12 08:23 ow_themes
drwxr-xr-x   4 root root   4096 Sep 12 08:23 ow_updates
drwxrwxrwx   4 root root   4096 Aug 22 13:35 ow_userfiles
drwxr-xr-x   2 root root   4096 Sep 12 08:23 ow_utilities
-rw-r--r--   1 root root    358 Aug 22 12:44 ow_version.xml
-rw-r--r--   1 root root 552338 Aug 22 12:44 ReadMe.pdf
-rw-rw-r--   1 root root    718 Dec 21  2016 robots.txt
-rw-rw-r--   1 root root   1462 May 23  2016 UPDATE.txt

 

یاسر علیمردانی تیم توسعه
یاسر علیمردانی 21 شهریور 1396

دقیقا مشکل از دسترسی‌های فایل‌ها است. شما باید دستور زیر را وارد نمایید:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/motoshub/*

فاطمه احمدی 21 شهریور 1396

سلام

یعنی باید یوزر و گروه  www-data  را بسازم؟

چون هم همچین یوزر و گروهی ندارم

فاطمه احمدی 21 شهریور 1396

من یوزر و گروه www-data  را ایجاد کردم و دوباره شاب را نصب کردم اما همچنان همان مشکل را دارد.

با تشکر

فاطمه احمدی 21 شهریور 1396


drwxrwxrwx  18 root     root       4096 Sep 12 09:18 .
drwxr-xr-x.  6 root     root       4096 Sep 12 09:17 ..
-rw-r--r--   1 www-data www-data   2913 Jul  8 13:22 captcha.php
-rw-rw-r--   1 www-data www-data  38496 Oct 10  2016 CHANGELOG.txt
-rw-r--r--   1 www-data www-data   5023 May 28 17:23 e500.php
-rw-rw-r--   1 root     root        896 Aug 24  2016 .htaccess
-rw-rw-r--   1 www-data www-data   3240 May 23  2016 index.php
-rw-rw-r--   1 www-data www-data   4320 May 23  2016 INSTALL.txt
drwxr-xr-x   2 www-data www-data   4096 Sep 12 09:18 ow_core
drwxr-xr-x   2 www-data www-data   4096 Sep 12 09:18 ow_cron
drwxr-xr-x   8 www-data www-data   4096 Sep 12 09:18 ow_iis
drwxr-xr-x   2 www-data www-data   4096 Sep 12 09:23 ow_includes
drwxr-xr-x   7 www-data www-data   4096 Sep 12 09:18 ow_install
drwxr-xr-x  15 www-data www-data   4096 Sep 12 09:18 ow_libraries
drwxrwxrwx   2 www-data www-data   4096 Aug 22 13:35 ow_log
drwxrwxrwx  25 www-data www-data   4096 Sep 12 09:24 ow_pluginfiles
drwxr-xr-x  33 www-data www-data   4096 Sep 12 09:18 ow_plugins
drwxr-xr-x   4 www-data www-data   4096 Sep 12 09:18 ow_smarty
drwxrwxrwx   4 www-data www-data   4096 Sep 12 09:18 ow_static
drwxr-xr-x   4 www-data www-data   4096 Sep 12 09:18 ow_system_plugins
drwxr-xr-x   3 www-data www-data   4096 Sep 12 09:18 ow_themes
drwxr-xr-x   4 www-data www-data   4096 Sep 12 09:18 ow_updates
drwxrwxrwx   4 www-data www-data   4096 Aug 22 13:35 ow_userfiles
drwxr-xr-x   2 www-data www-data   4096 Sep 12 09:18 ow_utilities
-rw-r--r--   1 www-data www-data    358 Aug 22 12:44 ow_version.xml
-rw-r--r--   1 www-data www-data 552338 Aug 22 12:44 ReadMe.pdf
-rw-rw-r--   1 www-data www-data    718 Dec 21  2016 robots.txt
-rw-rw-r--   1 www-data www-data   1462 May 23  2016 UPDATE.txt

 

یاسر علیمردانی تیم توسعه
یاسر علیمردانی 21 شهریور 1396

در centos با نصب ماژول Apache، یک گروه کاربری با عنوان apache ساخته می‌شود. www-data ذکر شده در پاسخ قبلی برای سیستم‌عامل ubuntu بود. شما باید دستور زیر را وارد نمایید:

chown -R apache:apache /var/www/html/motoshub/*

صفحات: 1 2 »
این موضوع بسته شده است