‫ سیاست حریم خصوصی چیست؟

امین فضلی تیم توسعه

یکی از مهم‌ترین مسائلی که مدیریت یک شبکه اجتماعی باید به آن توجه داشته باشد، حفظ حریم خصوصی کاربران است. به صورت خلاصه، یعنی هر کاربر باید از انتشار اطلاعات شخصی و محتوای خود رضایت داشته باشد و همچنین بتواند سطح مشاهده اطلاعات خود توسط دیگران را کنترل نماید. در حوزه حفظ حریم خصوصی کاربر اقدامات وسیعی انجام شده است که حاصل آن، دستاوردهای مهمی نظیر سند «سیاست حریم خصوصی» است. سیاست حریم خصوصی، متنی است که مدیر شبکه اجتماعی آن را پس از بررسی و مطالعه دقیق، تدوین کرده و به اطلاع عموم کاربران و بازدیدکنندگان از شبکه خود قرار می‌دهد. محتوای این متن غالبا به توضیح شفاف چگونگی رفتار با داده‌های کاربران شبکه اجتماعی اختصاص دارد. نحوه جمع‌آوری داده‌های کاربران، افرادی که ممکن است به اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشند، شرایطی که شبکه اجتماعی بدون اطلاع کاربر، داده‌های وی را در اختیار نهادهای قانونی یا مؤسسات پژوهشی قرار می‌دهد و هم‌چنین نحوه دریافت اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران، همگی باید به صورت شفاف، صریح و بدون ابهام در سیاست حریم خصوصی بیان شود. در نهایت، مدیر شبکه اجتماعی باید متعهد باشد که به تمامی بندهای این سیاست عمل نموده و نسبت به عدم افشای اطلاعات کاربران، جز در مواردی که در سیاست حریم خصوصی ذکر شده است، متعهد خواهد بود.

سازنده: مدیریت زمان ایجاد: 10 مرداد 1395 زمان اتمام: 10 مرداد 1395
این موضوع مهم است
این موضوع بسته شده است