‫ تفاوت سطوح دسترسی عمومی، دوستانه و شخصی

امین فضلی تیم توسعه

در بخش تنظیمات حریم خصوصی، شما این امکان را دارید تا به هر یک از موارد قابل تنظیم، یکی از سه سطح عمومی، دوستانه و شخصی را اختصاص دهید. این سطوح دسترسی و تفاوت آن‌ها با یکدیگر در زیر معرفی می‌شود:

عمومی: اگر برای موردی سطح دسترسی عمومی درنظر بگیرید، به این معناست که تمامی کاربران اجازه دسترسی به آن را دارند. همچنین، محتوایی که با سطح دسترسی عمومی منتشر می‌شود، قابل مشاهده توسط تمامی کاربران است و علاوه بر آن، در صفحه‌ای که تمامی اطلاعات و فعالیت‌های عمومی شبکه اجتماعی قرار می‌گیرد، به نمایش درخواهد آمد. به بیانی دیگر، برای مشاهده مطالب عمومی شما، نیازی نیست تا کاربران حتما وارد نمایه شما شده باشند.

دوستانه: سطح دسترسی دوستانه به این معناست که اجازه انجام فعالیت و یا اجازه دسترسی به محتوای منتشرشده، تنها در اختیار شما و دوستان شماست. کاربران دیگری که در شبکه اجتماعی با شما دوست نیستند اجازه دسترسی به مورد مذکور را نخواهند داشت.

شخصی: سطح دسترسی شخصی هم یعنی هیچ کاربری جز شخص شما اجازه دسترسی به محتوا و اجرای فعالیت‌های موردنظر را نداشته باشد.

سازنده: مدیریت زمان ایجاد: 10 مرداد 1395 زمان اتمام: 10 مرداد 1395
این موضوع مهم است
این موضوع بسته شده است