‫ نحوه ایجاد پست در پروفایل کاربری

یاسر علیمردانی تیم توسعه

به منظور ایجاد یک پست در پروفایل کاربران در بخش تازه‌ها، باید از مکانیزم‌های موجود استفاده کرد. برای مثال، با فراخوانی رویداد زیر، یک پست با اطلاعات داده شده اضافه خواهد شد.

OW::getEventManager()->trigger(new OW_Event('feed.activity', array( 'activityType' => 'user-status', 'activityId' => $userId, 'entityId' => $id, 'entityType' => 'user', 'userId' => $userId, 'pluginKey' => 'newsfeed', 'feedType' => 'user', 'feedId' => $feedId, 'postOnUserFeed' => true), array( 'userId' => $userId, , 'string' => array("key" => 'add an entity'), 'features' => array() )));

اطلاعاتی نظیر postOnUserFeed تعیین کننده ایجاد پست در پروفایل کاربر بوده که اگر مقدار آن برابر false باشد، پست ایجاد شده تنها در داشبورد قابل مشاهده خواهد بود.

سازنده: یاسر علیمردانی زمان ایجاد: 28 بهمن 1396