‫ مشکل در نصب instal lnot found

من فایل ms-core-10860.zip رو در فولدر www باز کردم و محتویات به شرح زیر است

root@ce:/var/www/html/motoshub# ls -l
total 900
-rw-r--r--  1 www-data www-data   3115 Oct 14  2017 captcha.php
-rw-rw-r--  1 www-data www-data  38496 Oct 10  2016 CHANGELOG.txt
-rw-r--r--  1 www-data www-data   5023 May 28  2017 e500.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data   3257 Jan 18 09:23 index.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data   4320 May 16 19:21 install_info.txt
drwxr-xr-x  2 www-data www-data   4096 May 21 11:17 ow_core
drwxr-xr-x  2 www-data www-data   4096 May 21 11:17 ow_cron
drwxr-xr-x 10 www-data www-data   4096 May 21 11:17 ow_iis
drwxr-xr-x  2 www-data www-data   4096 May 21 11:17 ow_includes
drwxr-xr-x  7 www-data www-data   4096 May 21 11:17 ow_install
drwxr-xr-x 15 www-data www-data   4096 May 21 11:17 ow_libraries
drwxrwxrwx  2 www-data www-data   4096 May 16 19:33 ow_log
drwxrwxrwx  7 www-data www-data   4096 May 16 19:33 ow_pluginfiles
drwxr-xr-x 31 www-data www-data   4096 May 21 11:17 ow_plugins
drwxr-xr-x  4 www-data www-data   4096 May 21 11:17 ow_smarty
drwxr-xr-x  4 www-data www-data   4096 May 21 11:17 ow_static
drwxr-xr-x  4 www-data www-data   4096 May 21 11:17 ow_system_plugins
drwxr-xr-x  3 www-data www-data   4096 May 21 11:17 ow_themes
drwxr-xr-x  4 www-data www-data   4096 May 21 11:17 ow_updates
drwxrwxrwx  4 www-data www-data   4096 May 16 19:33 ow_userfiles
drwxr-xr-x  2 www-data www-data   4096 May 21 11:17 ow_utilities
-rw-r--r--  1 www-data www-data    358 May 16 19:21 ow_version.xml
-rw-r--r--  1 www-data www-data 774367 May 16 19:21 ReadMe.pdf
-rw-rw-r--  1 www-data www-data    718 Dec 21  2016 robots.txt
-rw-rw-r--  1 www-data www-data   1462 May 23  2016 UPDATE.txt

 

همچنین یک virtualhost به صورت زیر ساختم

root@ce:/var/www/html/motoshub# cat /etc/apache2/sites-enabled/motoshub.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@mysite.com
DocumentRoot /var/www/html/motoshub/
ServerName ce.something.ir
ServerAlias http://ce.something.ir
<Directory /var/www/html/motoshub/>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ErrorLog /var/log/apache2/your-domain.com-error_log
CustomLog /var/log/apache2/your-domain.com-access_log common</VirtualHost>

 

وقتی در براوزر آدرس http://site.com/motoshub رو میزنم این پیغام نشون داده میشه

https://pasteboard.co/HmayaoI.jpg

همچنین وقتی مینویسم http://site.como/motoshub/index.php صفحه این شکلی هست:

https://pasteboard.co/HmayhNP.jpg

ویرایش شده توسط محمود (31 اردیبهشت 1397)
سازنده: محمود زمان ایجاد: 31 اردیبهشت 1397 زمان اتمام: 1 خرداد 1397

پاسخ‌ها:

مرتب‌سازی بر اساس
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محمد آقاعباسلو 31 اردیبهشت 1397

با سلام

۱- آیا فایل config.php واقع در پوشه ow_includes رو هم تغییردادید؟

شما بایستی در فایل مربوطه متغیر OW_URL_HOME را نیز متناسب با دامنه خود تغییر بدید:

define('OW_URL_HOME', 'http:// domain_name/');

۲- لطفا بررسی کنید که تغییرات فایل تنظیم کارگذار وب شما در sites-available هم وجود داشته باشد (لینک شدن دو فایل به هم)

۳- لطفا مطمئن شوید با استفاده از دستور a2ensite فایل تنظیماتی را که ایجاد کرده اید برای کارگذار فعال باشد.

۴- در صورتیکه هریک از موارد فوق را انجام داده اید حتما کارگذار وب را restart کنید

لطفا نتیجه را اطلاع دهید

با سپاس فراوان

ویرایش شده توسط محمد آقاعباسلو (31 اردیبهشت 1397)
محمود 1 خرداد 1397

خب با توجه به این که virtualhostهای دیگری هم وجود داشتند در سیستم و documentroot چیز دیگه ای بود، تصمیم گرفتم فایل motoshub.conf رو پاک کنم و محتوای مورد نظر رو در فایل 000-default.conf اضافه کنم. بعد از ریست کردم آپاچی درست شد.

محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محمد آقاعباسلو 1 خرداد 1397
نقل قول از محمود

خب با توجه به این که virtualhostهای دیگری هم وجود داشتند در سیستم و documentroot چیز دیگه ای بود، تصمیم گرفتم فایل motoshub.conf رو پاک کنم و محتوای مورد نظر رو در فایل 000-default.conf اضافه کنم. بعد از ریست کردم آپاچی درست شد.


با سلام مجدد

در صورتیکه virtual hostهای دیگری هم دارید میتونید از conf های جدا هم استفاده کنید، اما بایستی در هرکدام از فایلهای conf به جای * در تگ زیر دقیق آدرس را مشخص کنید

<VirtualHost *:80>

برای مثال:

<VirtualHost domainname:80>

در غیر اینصورت فایل پیش فرض تنظیمی که حاوی * باشد تمامی مدیریت درخواست را انجام خواهد داد

سپاس از اطلاع‌رسانیتون

ویرایش شده توسط محمد آقاعباسلو (1 خرداد 1397)
این موضوع بسته شده است