‫ مشکل در انتقال شبکه به سرور جدید

صفحات: 1 2 3 »

با سلام

در خصوص انتقال سایت از یک سرور به سرور دیگر مسائل مختلفی وجود دارد که نیاز به پشتیبانی است.

1- اگر یک پایگاه داده خالی در سرور جدید ایجاد شود با همان اسمی که در سرور قدیمی وجود دارد، و همه فایلهای سایت قدیم /var/www/html/shub به سرور جدید منتقل شود، با وارد کردن آدرس جدید، پیفام 500 را دریافت میکنیم و با کلیک بر روی صفحه اصلی، به URL سرور قدیم منتقل میشویم.  طبیعی است زیرا سایت بر روی سرور قبلی نصب شده و زمانی که همه فایلها منتقل میشوند، عملا فایلهای نصب شده منقل می شوند و انگار که نیازی به نصب مجدد نیست.

 

2- سایت قدیم 10910 است و آخرین نسخه شاب 10930 است. از پایگاه داده قدیمی با دستور زیر کپی گرفته شده

mysqldump -p motoshubdb > /home/mahmood/shub.sql

سپس سایت جدید بر روی یک پایگاه داده خالی نصب شده با موفقیت و سپس پایگاه داده قبلی import شده.

mysql -u root -p motoshubdb < /home/snadmin/shub.sql

علی رغم این که تم مورد نظر در سایت قدیم، در سایت جدید هم نصب شده، اما بعد از لاگین، صفحه فقط error و warning نمایش میدهد.

 

3- به عناون راه حل، به روز رسانی سایت قدیم از 10910 به 10930 موفقیت آمیز نبود و بعد از وارد کردن اطلاعات ftp، یک صفحه سفید ظاهر میشود.البته بعد از این که دوباره آدرس شاب قدیم را وارد میکنم پنل مدیریتی در دسترس است ولی به روز رسانی انجام نشده.

 

در صورت امکان یکی از اعضای پشتیبانی برای بررسی موضوع و ایجاد دسترسی با اینجانب تماس بگیرد.

با تشکر

سازنده: محمود زمان ایجاد: 18 شهریور 1397 زمان اتمام: 24 شهریور 1397

پاسخ‌ها:

مرتب‌سازی بر اساس
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محمد آقاعباسلو 18 شهریور 1397

با تشکر از نکات شما

لطفا مشخصات دقیق سرور خود را به ما اطلاع دهید.

خواهشمند است در فایل config.php داخل پوشه ow_includes مقدار

define('OW_DEBUG_MODE', false);

را به

define('OW_DEBUG_MODE', true);

تغییر دهید.

کارگزار خود را بازنشانی کنید و سپس خطاهایی که بر‌می خورید را دقیق در اینجا ارسال نمایید

ویرایش شده توسط محمد آقاعباسلو (18 شهریور 1397)
محمود 18 شهریور 1397

مشخصات سرور جدید:

# lsb_release -a
LSB Version:    :core-4.1-amd64:core-4.1-noarch
Distributor ID: CentOS
Description:    CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)
Release:        7.5.1804
Codename:       Core

 

دستورات قبل از نصب:

unzip /root/ms-core-10930.zip

chown -R apache:apache /var/www/html/test

wget https://repo.shub.ir/themes/iisorganization/10830/ms-iisorganization-10830.zip

cd ow_themes

unzip ../ms-iisorganization-10830.zip

 

 

با توجه به این که تم سرور قبلی organization هست، به صورت دستی تم را در سرور جدید و قبل از دانلود کردم.

مشخصات پایگاه داده:

# mysql -V
mysql  Ver 15.1 Distrib 5.5.60-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1
You have new mail in /var/spool/mail/snadmin
[root@localhost test]# mysql -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 16862
Server version: 5.5.60-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> drop database motoshubdb2;                                                        Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE motoshubdb2;                                                      Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON motoshubdb2.* TO 'snadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY '"PASSWORD' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;                                                                 Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

 

فرآیند نصب مطابق با شکلهای زیر انجام میشود.

 

 

همان طوری که مشاهده میکنید نصب موفق بوده و با حساب snadmin/PASSWORD لاگین میشود.

فعال سازی debug

define('OW_DEBUG_MODE', true);

{ادامه دارد}

محمود 18 شهریور 1397

مشخصات سرور قدیم

$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 14.04.5 LTS
Release:        14.04
Codename:       trusty

 

نسخه شاب 10910

حساب ادمین someone/PASSWORD که در زمان ساخت سایت چند ماه پیش تعریف شد. این حساب مدیر موجود با حساب مدیری که در سرور جدید ایجاد شده متفاوت است.

تهیه پشتیبان با دستور

mysqldump -p motoshubdb > /home/mahmood/shub.sql

و سپس انتقال فایل به سرور جدید

 

{ادامه دارد}

ویرایش شده توسط محمود (18 شهریور 1397)
محمود 18 شهریور 1397

بعد از انتقال فایل shub.sql به سرور جدید...

 

سئوال: فرضا انتقال موفقیت آمیز باشد. این به معنی آن است که در سرور جدید با اکانت ادمین جدید snadmin نمیتوان لاگین کرد زیرا پایگاه داده قبلی جایگزین شده و در سرور قدیم اکانت مدیر someone بوده. آیا راهی برای تغییر اسم اکانت مدیر وجود دارد؟ از این بابت مهم است که در شبکه قبلی، مدیر یک شخص بوده الان میخواهیم مدیر یک اکانت باشد که توسط دو نفر مدیریت شود.

 

اما در واقعیت:

در سرور جدید با دستور زیر فایل shub.sql را به پایگاه داده motoshubdb2 منتقل میکنیم

mysql -u root -p motoshubdb2 < /home/snadmin/shub.sql

صفحه را بازنشانی میکنیم و میبینیم که نه با اکانت snadmin وارد میشود و نه با اکانت someone.

 

خوشبختانه این مشکل راه حل دارد و آن به خاطر تغییر روش امن سازی پسوردها است. پارامتر OW_PASSWORD* باید برای هر دو سایت یکی باشد. در اینجا خطی که در سرور قدیم هست را به سرور جدید منتقل میکنیم و بعد از آن میتوانیم با اکانت ادمین قبلی یعنی someone لاگین کنیم.

اینجا سئوالی که پیشتر مطرح شد، مهم میشود. یعنی همان ادمین قبلی که شخص بوده به سرور جدید منتقل شده است.

 

اما بعد از لاگین هیچ صفحه ای مشاهده نمی شود و فقط warning و error وجود دارد. این احتمال هست که سرور قدیم نسخه قدیمیتر پوسته یا موتور را داشته و سرور جدید هم موتور جدیدی دارد و هم پوسته جدیدتر. با این حال این که هیچ چیز نشان داده نشود، به نظر کمی عجیب است.

 

 


OW Debug - Warning
Message:     Can't generate URI! Route `questions-index` not found!
File:     /var/www/html/test/ow_core/router.php
Line:     236


OW Debug - Warning
Message:     Can't generate URI! Route `iishashtag.page` not found!
File:     /var/www/html/test/ow_core/router.php
Line:     236


OW Debug - Warning
Message:     Can't generate URI! Route `iisterms.index` not found!
File:     /var/www/html/test/ow_core/router.php
Line:     236


OW Debug - Warning
Message:     include(/var/www/html/test/ow_plugins/birthdays/components/friend_birthdays_widget.php): failed to open stream: No such file or directory
File:     /var/www/html/test/ow_core/autoload.php
Line:     110


OW Debug - Warning
Message:     include(): Failed opening '/var/www/html/test/ow_plugins/birthdays/components/friend_birthdays_widget.php' for inclusion (include_path='/var/www/html/test/ow_libraries/vendor/phpunit/phpunit-selenium:.:/opt/remi/php72/root/usr/share/pear:/opt/remi/php72/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php')
File:     /var/www/html/test/ow_core/autoload.php
Line:     110


OW Debug - Warning
Message:     call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'BIRTHDAYS_CMP_FriendBirthdaysWidget' not found
File:     /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/components/drag_and_drop_panel.php
Line:     67


OW Debug - Warning
Message:     include(/var/www/html/test/ow_plugins/iissuggestfriend/components/user_iis_suggest_friend_widget.php): failed to open stream: No such file or directory
File:     /var/www/html/test/ow_core/autoload.php
Line:     110


OW Debug - Warning
Message:     include(): Failed opening '/var/www/html/test/ow_plugins/iissuggestfriend/components/user_iis_suggest_friend_widget.php' for inclusion (include_path='/var/www/html/test/ow_libraries/vendor/phpunit/phpunit-selenium:.:/opt/remi/php72/root/usr/share/pear:/opt/remi/php72/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php')
File:     /var/www/html/test/ow_core/autoload.php
Line:     110


OW Debug - Warning
Message:     call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'IISSUGGESTFRIEND_CMP_UserIisSuggestFriendWidget' not found
File:     /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/components/drag_and_drop_panel.php
Line:     67


OW Debug - Error
Message:     Can't Render url using smarty!. ReflectionException: Class IISSUGGESTFRIEND_CMP_UserIisSuggestFriendWidget does not exist in /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/components/drag_and_drop_item.php:208 Stack trace: #0 /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/components/drag_and_drop_item.php(208): ReflectionClass->__construct('IISSUGGESTFRIEN...') #1 /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/components/drag_and_drop_item.php(92): BASE_CMP_DragAndDropItem->checkComponent('IISSUGGESTFRIEN...') #2 /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/components/drag_and_drop_frontend_panel.php(113): BASE_CMP_DragAndDropItem->setContentComponentClass('IISSUGGESTFRIEN...') #3 /var/www/html/test/ow_smarty/template_c/cbe755aae9055df41a3fcd7d3879f82c786c360b_0.file.drag_and_drop_entity_panel.html.php(145): BASE_CMP_DragAndDropFrontendPanel->tplComponent(Array, Object(Smarty_Internal_Template)) #4 /var/www/html/test/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php(128): content_5b9510161b9c85_57400660(Object(Smarty_Internal_Template)) #5 /var/www/html/test/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php(172): Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode(Object(Smarty_Internal_Template)) #6 /var/www/html/test/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(206): Smarty_Template_Compiled->render(Object(Smarty_Internal_Template)) #7 /var/www/html/test/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(216): Smarty_Internal_Template->render(false, 0) #8 /var/www/html/test/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(107): Smarty_Internal_TemplateBase->_execute(Object(Smarty_Internal_Template), NULL, NULL, NULL, 0) #9 /var/www/html/test/ow_core/view_renderer.php(82): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch('/var/www/html/t...') #10 /var/www/html/test/ow_core/view.php(187): OW_ViewRenderer->renderTemplate('/var/www/html/t...') #11 /var/www/html/test/ow_core/component.php(80): OW_View->render() #12 /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/controllers/component_panel.php(156): OW_Component->render() #13 /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/controllers/component_panel.php(182): BASE_CTRL_ComponentPanel->action('dashboard', 1, false, Array, 'drag_and_drop_e...') #14 [internal function]: BASE_CTRL_ComponentPanel->dashboard(Array) #15 /var/www/html/test/ow_core/request_handler.php(250): ReflectionMethod->invokeArgs(Object(BASE_CTRL_ComponentPanel), Array) #16 /var/www/html/test/ow_core/request_handler.php(226): OW_RequestHandler->processControllerAction(Object(ReflectionMethod), Object(BASE_CTRL_ComponentPanel)) #17 /var/www/html/test/ow_core/application.php(346): OW_RequestHandler->dispatch() #18 /var/www/html/test/index.php(79): OW_Application->handleRequest() #19 {main}
File:     /var/www/html/test/ow_core/view_renderer.php
Line:     84

 

 

تا به اینجا پیشنهاد فنی چیست؟

ویرایش شده توسط محمود (18 شهریور 1397)
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محمد آقاعباسلو 18 شهریور 1397

سلام

سپاس از پاسخ شما

مورد اول شما اشاره کردید که "در سرور جدید با اکانت ادمین جدید snadmin نمیتوان لاگین کرد زیرا پایگاه داده قبلی جایگزین شده"

اطلاعات کاربر مدیر سامانه در پایگاه داده در جدول ow_bsae_user ذخیره می‌شود، یعنی اگر شما به درستی پایگاه داده را که export گرفته اید import بکنید نبایستی با مشکلی در ورود مواجه شوید (اصلا مفهوم جایگزینی وجود ندارد، کاربر با شماره id برابر با 1 همان کاربر مدیریت اصلی سامانه است).

نکته دوم این که فرمودید "آیا راهی برای تغییر اسم اکانت مدیر وجود دارد؟ " بله کافیست نام کاربری و یا هر اطلاعاتی که می خواهید در جداول ow_base_user و یا ow_base_question_data مربوط به کاربر با شماره شناسه 1 را تغیییر دهید (userId)

یک نکته‌ای را دقت کنید که اطلاعات تنظیمات فایل config.php پوشه ow_include را بررسی کنید تا مطمئن شوید سامانه به پایگاه درستی متصل می شود (نام پایگاه داده، نام کارب رپایگاه داده و رمز عبور آن)

درباره اینکه گفتید "پارامتر OW_PASSWORD* باید برای هر دو سایت یکی باشد. در اینجا خطی که در سرور قدیم هست را به سرور جدید منتقل میکنیم و بعد از آن میتوانیم با اکانت ادمین قبلی یعنی someone لاگین کنیم."یک سوال وجود دارد و آن اینکه مگر همانطور که گفته شد، شما تمام پوشه‌ موتوشابی که قبلا استفاده می‌کردید را روی سرور جدید کپی نکردید؟ پس بایستی OW_PASSWORD و نه فقط آن بلکه تمام اطلاعات تمام فایل ها یکی باشد.

درباره "اینجا سئوالی که پیشتر مطرح شد، مهم میشود. یعنی همان ادمین قبلی که شخص بوده به سرور جدید منتقل شده است." ادمین هم یک کاربر سامانه هست که اطلاعات آن در پایگاه داده موجود است پس طبیعی است که اگر به درستی پایگاه داده را import کرده باشید و تنظیمات اتصال به پایگاه جدید را در config.php بررسی کرده باشید، اطلاعات ادمین نبایستی فرقی داشته باشد( نه فقط ادمین بلکه تمامی کاربران و یا هر اطلاعات دیگری).

درباره خطاهای موارد آخر بررسی کنید که فایل دایرکتوری کارگذار شما به پوشه‌ای که موتوشاب را در آن قرار دادید اشاره می‌کند یا خیر و همچنین در صورتیکه دامنه‌ای تنظیم کردید آن را هم روی کارگزار سرور جدید خود بررسی کنید.

احتمالی که وجود دارد این هست که شما یکبار موتوشاب را روی سرور جدید نصب کرده‌اید و دارید تلاش می‌کنید که اطلاعات موتوشاب قبلی را روی موتوشابی که نصب کرده‌اید قرار دهید. اگر این روند را طی کردید. نیازی به نصب موتوشاب نیست و فقط کافی است فایل های موتوشاب قبلی را در مسیر درست قرار بدید و پایگاه داده هم به import کنید و در نهایت از اتصال سامانه منتقل شده به پایگاه داده‌ای که اطلاعات را در آن وارد کرده‌اید، اطمینان حاصل نمایید(مراحل در گپ زدن خدمت شما گفته شد).

لطفا نتیجه را اطلاع دهید

ویرایش شده توسط محمد آقاعباسلو (18 شهریور 1397)
محمود 18 شهریور 1397

یعنی اگر شما به درستی پایگاه داده را که export گرفته اید import بکنید نبایستی با مشکلی در ورود مواجه شوید

من از دو دستور sqldump با هدایت < و mysql با هدایت > برای ذخیره و بازیابی کل پایگاه داده استفاده کردم. شما راه دیگری سراغ دارید؟ منظورتان این است که به صورت موردی، فقط جدول ow_bsae_user را ذخیره و بازیابی کنم؟

 

 

یک سوال وجود دارد و آن اینکه مگر همانطور که گفته شد، شما تمام پوشه‌ موتوشابی که قبلا استفاده می‌کردید را روی سرور جدید کپی نکردید؟ پس بایستی OW_PASSWORD و نه فقط آن بلکه تمام اطلاعات تمام فایل ها یکی باشد.

عرض کردم. این مورد را در پست اول تست کردیم که جواب نگرفتیم. هر چند در ادامه توضیح میدهم که احتمالا همین مورد را باید ادامه دهیم.

 

احتمالی که وجود دارد این هست که شما یکبار موتوشاب را روی سرور جدید نصب کرده‌اید و دارید تلاش می‌کنید که اطلاعات موتوشاب قبلی را روی موتوشابی که نصب کرده‌اید قرار دهید. اگر این روند را طی کردید. نیازی به نصب موتوشاب نیست و فقط کافی است فایل های موتوشاب قبلی را در مسیر درست قرار بدید و پایگاه داده هم به import کنید و در نهایت از اتصال سامانه منتقل شده به پایگاه داده‌ای که اطلاعات را در آن وارد کرده‌اید، اطمینان حاصل نمایید(مراحل در گپ زدن خدمت شما گفته شد).

بله دو پست قبلی به توضیح همین مطلب اختصاص داشت که یک نصب جدید و بعد بازیابی پایگاه داده قبلی. دلیل این تصمیم هم آن بود که سرور قبلی چند بار به روز رسانی شده بود و تغییرات دستی در بعضی از جاها (افزونه ها و هسته) اعمال شده بود و از نسخه 10910 دیگر به روز نشده بود و به هر حال فایلهای متفرقه و کش در سامانه حتما وجود داشته. بنابراین میخواستیم یک نصب تمیز و به روز در کنار حفظ پستها و حساب های کاربری قبلی داشته باشیم.

 

با توجه به توضیحات شما مبنی بر امکان تغییر حساب مدیر، ظاهرا سریعترین راه برای انتقال شبکه، این موارد هستند:

1- انتقال کل فایلهای موجود در مسیر /var/www/html از سرور قدیم به جدید (طبیعتا فایلهای کش و ... هم کپی میشوند)

2- انتقال پایگاه داده از سرور قدیم به جدید

3- دستکاری پایگاه داده در سرور جدید برای تغییر اکانت مدیر به صورت دستی

4- به روز رسانی به نسخه 10930

 

محمود 19 شهریور 1397

سلام مجدد

پیرو پست قبلی، همه فایلهای فولدر /var/www/html به سرور جدید منتقل شد و پایگاه داده هم تماما بر روی سرور جدید بازیابی شده.

بعد از لاگین، این پیغام خطا نمایش داده میشود.

OW Debug - Error
Message:     Can't Render url using smarty!. --> Smarty: unable to write file /var/www/html/ow_smarty/template_c/wrt5b95fcf0d0f496_11219466 <--
File:     /var/www/html/ow_core/view_renderer.php
Line:     84

لازم به ذکر است نه در سرور جدید نه در سرور قدیم (که هنوز در دسترسی است) چنین مسیری وجود ندارد. عجیب است.

محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محمد آقاعباسلو 19 شهریور 1397

با سلام خدمت شما

مراحی که اشاره فرمودید

"

1- انتقال کل فایلهای موجود در مسیر /var/www/html از سرور قدیم به جدید (طبیعتا فایلهای کش و ... هم کپی میشوند)

2- انتقال پایگاه داده از سرور قدیم به جدید

3- دستکاری پایگاه داده در سرور جدید برای تغییر اکانت مدیر به صورت دستی

4- به روز رسانی به نسخه 10930

"

کاملا درسته. به طور کلی، اگر ابتدا موتوشاب را نصب کنید و بعد از آن نسخه قبلی خود را روی آن قرار بدید، در صورتیکه نسخه‌ها متفاوت باشند و یا تغییراتی در نسخه‌های یکسان در لوکال شما صورت گرفته باشد، می‌بایست مراقب تمامی فایل‌هایی که کپی می‌کنید باشید و آن‌ها را بازنگری کنید در غیر اینصورت، برخی از کدها حذف و یا جایگزین شده و یا برخی از update ها اجرا نخواهند شد که این مساله باعث بروز خطا خواهد شد (همان پیغام‌های خطاهایی که برای شما اتفاق افتاده است)

ویرایش شده توسط محمد آقاعباسلو (19 شهریور 1397)
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محمد آقاعباسلو 19 شهریور 1397
نقل قول از محمود

سلام مجدد

پیرو پست قبلی، همه فایلهای فولدر /var/www/html به سرور جدید منتقل شد و پایگاه داده هم تماما بر روی سرور جدید بازیابی شده.

بعد از لاگین، این پیغام خطا نمایش داده میشود.

OW Debug - Error
Message: Can't Render url using smarty!. --> Smarty: unable to write file /var/www/html/ow_smarty/template_c/wrt5b95fcf0d0f496_11219466 <--
File: /var/www/html/ow_core/view_renderer.php
Line: 84

لازم به ذکر است نه در سرور جدید نه در سرور قدیم (که هنوز در دسترسی است) چنین مسیری وجود ندارد. عجیب است.

لطفا دسترسی نوشتن به پوشه ow_smarty/template_c را به کارگزار خود بدهید. فایل های html کش شده در این پوشه نوشته می‌شوند

محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محمد آقاعباسلو 19 شهریور 1397

لطفا نتیجه را اطلاع دهید

سپاس فراوان

محمود 19 شهریور 1397

دسترسی به این شکل است

[snadmin@localhost ow_smarty]$ ls -l
total 40
drwxrwxr-x. 2 apache apache  4096 Sep  9 20:36 plugin
drwxrwxr-x. 2 apache apache 32768 Sep  9 20:36 template_c

 

و همین مقدار 775 در سرور قبلی وجود دارد و مشکلی ندارد. اگر فایلهای کش است، آیا میتوان محتوای این فولدر را در سرور جدید حذف کرد؟ احتمالا جایی در فایلهای کش به آدرس یا پایگاه داده سرور قبلی اشاره میکند و به همین خاطر این خطا را نمایش می دهد.

ویرایش شده توسط محمود (19 شهریور 1397)
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محمد آقاعباسلو 19 شهریور 1397

نکته بسیار خوبی را اشاره کردید، یکبار محتوای داخل template_c را پاک کنید و نتیجه را اطلاع دهید

ویرایش شده توسط محمد آقاعباسلو (19 شهریور 1397)
محمود 19 شهریور 1397

خب با این که پاک کردم ولی همچنان خطا پا برجا است. هر بار که رفرش میکنم، نام فولدر را عوض میکند. خروجی زیر را نگاه کنید.

 

OW Debug - Error
Message:     Can't Render url using smarty!. --> Smarty: unable to write file /var/www/html/ow_smarty/template_c/wrt5b960682616e98_12321394 <--
File:     /var/www/html/ow_core/view_renderer.php
Line:     84

OW Debug - Error
Message:     Can't Render url using smarty!. --> Smarty: unable to write file /var/www/html/ow_smarty/template_c/wrt5b96068dd4b979_72350531 <--
File:     /var/www/html/ow_core/view_renderer.php
Line:     84

 

و البته فولدر templace_c خالی است.

 

[snadmin@localhost template_c]$ ls -la
total 0
drwxrwxr-x. 2 apache apache  6 Sep 10 10:21 .
drwxrwxr-x. 4 apache apache 38 Sep  9 20:36 ..

 

محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محمد آقاعباسلو 19 شهریور 1397

اینکه نام فایل عوض می‌شود درست است و مربوط به مکانیزم smarty است. مشکل در حال بررسی است.

محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محمد آقاعباسلو 19 شهریور 1397

سناریوی شما در ubuntu تست و بررسی شد. بدون داشتن مجوز نوشتن روی پوشه‌های موتوشاب مشکل شما ملاحظه شد. پس از اعمال دستور

chown -R www-data : www-data *

به منظور اعطای حق دسترسی آپاچی به تمام پوشه‌های موتوشاب و بررسی حق نوشتن مشکل برطرف شد.

یقینا مشکل از دسترسی آپاچی به پوشه‌ها به منظور نوشتن است که این امر به دلیل تفاوت‌هایی است که بین ubuntu و centos وجود دارد. پیشنهاد می‌شود پیوندهای زیر را ملاحظه کنید:

https://blog.lysender.com/2015/07/centos-7-selinux-php-apache-cannot-writeaccess-file-no-matter-what/

https://askubuntu.com/questions/767504/permissions-problems-with-var-www-html-and-my-own-home-directory-for-a-website

لطفا نتیجه ملاحظات خود را اطلاع دهید

محمود 19 شهریور 1397

بله www-data در ubuntu، معادل apache در centos است.

مشکل نوشتن از سمت selinux در centos بود که جهت اطلاع، با دو دستور زیر بر طرف شد

 

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t "/var/www/html/ow_smarty/templates_c(/.*)?"

restorecon -Rv /var/www/html/

 

الان میتوانم لاگین کنم. اما دو نکته

1- پوسته به پیش فرض (شهر تهران) برگشته و من دوباره پوسته را عوض کردم.

2- در پنل مدیریت آمار فعالیت کاربران، ریست شده.

 

آیا این موارد به خاطر پاک کردن template_c  بود که انجام شده بود؟ صرفا جهت اطلاع  میخواهم بدانم.

محمود 19 شهریور 1397

با توجه به این که نسخه منتقل شده 10910 است، در پنل مدیریت اعلان به روز رسانی را میبینم. بعد از وارد کردن اطلاعات ftp و گذشت 30 ثانیه، صفحه سفید با آدرس

https://....../admin/storage/platform-update

را میبینم.

با ورورد دوباره به آدرس شبکه، میبینم که آپدیتی انجام نشده و در پنل مدیریت اعلان به روز رسانی همچنان وجود دارد.

محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محمد آقاعباسلو 19 شهریور 1397

سپاس از شما. لطفا فایل error.log واقع در پوشه ow_log خود را برای ما ارسال کنید. همچنین برای مشاهده دقیق تر خطا لطفا فایل config.php در پوشه ow_include را ویرایش کرده و مقدار

define('OW_DEBUG_MODE', false);

در بخش else را به

define('OW_DEBUG_MODE', true);

تغییر داده و کارگذار را بازنشانی کرده و مجدد فعالیتی که ذکر کردید را انجام بدید و در صورتیکه پیغامی در صفحه ظاهر شد آن را در همینجا پیوست کنید

محمود 19 شهریور 1397

موردخاصی در فایل error.log وجود ندارد

[Mon Sep 10 13:20:03 2018] [ow_core_log] [Warning] Message: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable File: /var/www/html/ow_system_plugins/base/bol/language_service.php Line:132
[Mon Sep 10 13:20:04 2018] [ow_core_log] [Warning] Message: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable File: /var/www/html/ow_system_plugins/base/bol/language_service.php Line:132

 

 

در صفحه هم، پیغام خطایی وجود ندارد. پیغام warning که مشاهده میشود در سایر صفحات هم وجود دارد وقتی dev-mode فعال باشد.

ویرایش شده توسط محمود (19 شهریور 1397)
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محمد آقاعباسلو 19 شهریور 1397

سپاس از شما

لطفا در تنظیمات کارگزار خود، زمان 30 ثانیه برای timeout را به مقدار بیشتری تغییر دهید، کارگزار را بازنشانی کنید و دوباره به روزرسانی را انجام دهید.

ویرایش شده توسط محمد آقاعباسلو (19 شهریور 1397)
صفحات: 1 2 3 »
این موضوع بسته شده است