‫ عدم ارسال ایمیل پس از تنظیم موفق SMTP

پیام ارسال موفقیت آمیز ایمیل یا دعوت نامه مشاهده میشود ولی در مقصد هیچ ایمیلی دریافت نمیگردد.

ویرایش شده توسط مهدیار (13 مهر 1395)
سازنده: مهدیار زمان ایجاد: 12 مهر 1395 زمان اتمام: 12 مهر 1395

پاسخ‌ها:

مرتب‌سازی بر اساس
مدیریت مدیریت
مدیریت 12 مهر 1395

به موضوع در لینک "اینجا" بروید و نحوه ایجاد تنظیمات smtp خود را بیان کنید.

ویرایش شده توسط مدیریت (12 مهر 1395)
این موضوع بسته شده است