‫ عدم توانایی در بارگذاری تصویر

مدیریت مدیریت

اگر در هنگام بارگذاری تصویر به خطایی برخورد کردید، ممکن است حجم تصویر اضافه شده بیشتر از حجم مجاز بوده یا نوع تصویری که قصد بارگذاری آن را دارید مجاز نبوده باشد. کاربر مدیر شبکه اجتماعی علاوه بر تعیین میزان حداکثر حجم فایل قابل بارگذاری، امکان تعیین انواع مجاز فایل برای بارگذاری فایل توسط کاربران را نیز دارد.

سازنده: مدیریت زمان ایجاد: 10 مرداد 1395 زمان اتمام: 10 مرداد 1395
این موضوع مهم است
این موضوع بسته شده است