‫ عدم توانایی در ایجاد فیلم

مدیریت مدیریت

اگر شما با خطای "منبع ویدئو مجاز نیست" مواجه شدید، به معنای این است که کد نمایش ویدئو خود را به درستی وارد نکردید یا منبعی که شما قصد اضافه کردن ویدئو از آن دارید را کاربر مدیر ممنوع کرده است. کاربر مدیر در بخش تنظیمات خود می‌‌تواند منابع مجاز برای ایجاد ویدئو را تعیین کرده و کاربران به جز منابع مجاز، امکان ایجاد ویدئو را ندارند. همچنین برای اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ایجاد ویدئو می‌توانید وارد "اینجا" شوید.

ویرایش شده توسط مدیریت (15 شهریور 1395)
سازنده: مدیریت زمان ایجاد: 10 مرداد 1395 زمان اتمام: 10 مرداد 1395
این موضوع مهم است
این موضوع بسته شده است