‫ خطای خالی نبودن پایگاه داده

مدیریت مدیریت

اگر شما در فرایند نصب به خطای "پایگاه داده باید خالی باشد" برخورد کردید، به معنای این است که پایگاه داده‌ای که قصد نصب شبکه اجتماعی در آن دارید، دارای اطلعاتی از قبل است. شما نمی‌توانید از پایگاه داده‌ای که قبلا استفاده می‌کردید برای نصب شبکه اجتماعی استفاده کنید. شما باید یک پایگاه داده جدید ایجاد کرده و از آن استفاده کنید یا تمامی اطلاعات درون پایگاه داده قبلی را حذف کنید.

سازنده: مدیریت زمان ایجاد: 10 مرداد 1395 زمان اتمام: 10 مرداد 1395
این موضوع مهم است
این موضوع بسته شده است