‫ نتایج برای #10840

جستجوی هشتگ

به‌روزرسانی نسخه 1.8.4 - ساخت 10840
در تاریخ 1396/12/16 #‫نسخه 1.8.4 #‫موتوشاب با شماره ساخت #10840 منتشر شد. در نسخه جدید بهبودهای مهمی در #‫هسته، #‫افزونه‌های موجود و #‫پوسته‌ها اعمال شده است. مشابه نسخه‌های قبلی، این نسخه نیز با تمامی نسخه‌های پیشین سازگاری دارد. ایجاد قابلیت برجسته‌سازی نوشته‌ها در...... بیشتر
16 اسفند 1396