‫ نتایج برای #10930

جستجوی هشتگ

به‌روزرسانی نسخه 1.8.4 - ساخت 10930
در تاریخ 1397/5/20 #‫نسخه 1.8.4 #‫موتوشاب با شماره ساخت #10930 منتشر شد. در نسخه جدید بهبودهایی در #‫هسته و #‫افزونه‌های موجود اعمال شده است. همانند قبل، این نسخه با تمامی نسخه‌های پیشین سازگاری دارد. قابلیت انتخاب‌ انحصاری و چندگانه در نظرسنجی (افزونه‌ نظرسنجی) در نسخه جدید...... بیشتر
5 شهریور 1397