‫ نتایج برای #10950

جستجوی هشتگ

به‌روزرسانی موتوشاب - شماره ساخت 10950
در تاریخ 1397/7/8 #‫نسخه جدید #‫موتوشاب با شماره ساخت #10950 منتشر شد. در نسخه جدید بهبودهایی در #‫هسته و #‫افزونه‌های موجود اعمال شده است. بهبودهای جزیی در تمام بخش‌ها (هسته و افزونه‌ها) در نسخه جدید منتشر شده بهبودهای بسیاری در هسته، افزونه‌ها و پوسته‌های موتوشاب اعمال...... بیشتر
8 مهر 1397