‫ اخبار

انتشار سری اسناد راه‌کار‌های توسعه امن برای شبکه‌های اجتماعی برخط داخلی

در ادامه، مجموعه اسناد تهیه‌شده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راه‌کار‌های اطلاعاتی هوشمند، در حوزه «راه‌کار‌های توسعه امن برای شبکه‌های اجتماعی برخط داخلی» قابل دسترس است. لازم به ذکر است که هرگونه نسخه‌برداری و کپی از این اسناد، تنها با مجوز کتبی از سازمان فناوری اطلاعات ایران مجاز است و تمامی این اسناد به صورت رایگان و غیر قابل فروش در دسترس عموم هستند.

بسته آگاهی‌رسانی فعالیت امن در شبکه‌های اجتماعی برخط داخلی
ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ايران
شابک: ۶-۱۴-۸۱۶۶-۶۰۰-۹۷۸
دریافت نسخه الکترونیکی

توصیه حفظ حریم خصوصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی برخط داخلی
ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ايران
شابک: ۰-۱۶-۸۱۶۶-۶۰۰-۹۷۸
دریافت نسخه الکترونیکی

توصیه‌های امنیت نرم‌افزاری در شبکه‌های اجتماعی برخط داخلی
ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ايران
شابک: ۳-۱۵-۸۱۶۶-۶۰۰-۹۷۸
دریافت نسخه الکترونیکی

چارچوب سنجش امنیت شبکه‌های اجتماعی برخط داخلی
ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ايران
شابک: ۷-۱۷-۸۱۶۶-۶۰۰-۹۷۸
دریافت نسخه الکترونیکی

توسعه و بومی‌سازی موتور متن‌باز شبکه‌های اجتماعی برخط داخلی
ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ايران
شابک: ۲-۱۲-۸۱۶۶-۶۰۰-۹۷۸
دریافت نسخه الکترونیکی

بررسی لزوم حمایت از توسعه شبکه‌های اجتماعی برخط داخلی
ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ايران
شابک: ۹-۱۳-۸۱۶۶-۶۰۰-۹۷۸
دریافت نسخه الکترونیکی