‫ همکاران

درگاه شاب و تمامی خدمات و محتوای موجود حاصل تلاش چندین‌ساله متولیان آن است. اقداماتی که در این سال‌ها صورت پذیرفته عبارت است از:

  • مطالعات جامع بر روی شبکه‌های اجتماعی با محوریت امنیت و حریم خصوصی
  • مطالعات تطبیقی به هدف شناسایی و مقایسه محتوای آموزشی و چارچوب‌های ارزیابی امنیتی نرم‌افزارها
  • تدوین توصیه‌های امنیتی و حریم خصوصی برای متولیان شبکه‌های اجتماعی
  • تهیه و انتشار محتوای آموزشی با هدف افزایش آگاهی کاربران در فضای مجازی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی
  • الگوبرداری از نمونه‌های بین‌المللی موتورهای شبکه‌های اجتماعی

بی‌شک هیچ‌یک از اقدامات مذکور بدون تلاش و همکاری هریک از متولیان درگاه شاب انجام‌پذیر نبود. همچنین نقش مهم حامیان درگاه شاب در حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های صورت‌گرفته قابل چشم‌پوشی نیست.