موتور تولید شبکه اجتماعی موتوشاب

درباره من

کسی است که به مشابه هیچکس نیست، به جز خودش

دوستان

کامران حیدری
  • تعداد دوستان: 1

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • کامران حیدری
    آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق می شود، اما او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است؛ زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه هستند تصور می کند.

    شارل دو مونتسکیو
    2 آبان 1397
    1